lektoriranje

blog

Lektorica Tjaša Pušnik, univ. dipl. slov. in sin., opravlja storitve lektoriranja.

Ponujamo kakovostne lekture krajših in daljših besedil vseh žanrov (glasila, zborniki, članki, letna poročila, letaki, diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije in ostala strokovna ter lepopisna literatura) po ugodni ceni in v kratkem času. Cena in čas trajanja lekture sta odvisna od vrste besedila, zahtevnosti in obsega le-tega. V kolikor potrebujete, z lekturo dobite tudi podpisano izjavo oz. potrdilo lektorja.